Pleje

Sådan passer du dit Mini Biom planteterranium

Efter du har fået det hjem

Hvor skal jeg sætte mit Mini Biom planteterranium?

Når du har fået dit planteterrarium med hjem, skal du ikke lukke flasken, før det har vænnet sig til temperaturen og lyset. Det bedste sted, du kan finde, er et med konstant temperatur og uden direkte sollys, der rammer glasset i løbet af dagen. Sæt den ikke i vinduet, især om vinteren, da den vinduesvendte side af flasken kan begynde at mugne af den kolde luft. Udsæt den ikke for direkte sollys, da det skader planterne. Vi anbefaler at belyse planten med en LED-lampe gennem dagen - det nyder planterne rigtig meget. Brug aldrig almindelig pære, da den varmer glasset. Hvis du synes, planterne vokser for hurtigt, kan du sænke intensiteten af lyset.

Skal jeg vande planteterrariet efter jeg har taget det hjem?

I de første uger er det ikke nødvendigt at vande dit planteterrarium. Når der efterfølgende skal vandes, skal du kun bruge et par dråber vand fra en pipette, når jorden er tør. Vand aldrig ved at sætte glasset under vandhanen eller hælde vand fra en almindelig vandkande. Du kan læse detaljerede instruktioner om pleje af dit Mini Biom nedenfor.

Skal jeg lukke toppen?

Efter 1-2 uger, når du ser lidt eller ingen fugt på indersiden af glasset, kan du prøve at lukke det. Dette er blot en mulighed. Du kan læse detaljer om dette nedenfor.

Detaljerede instruktioner om, hvordan du passer dit Mini Biom planteterrarium

Vanding

Vi giver dig planteterrariet allerede vandet, så du behøver ikke gøre det i et stykke tid derhjemme. Hvor hyppigt ​​planteterrariet skal vandes afhænger af temperatur, luftfugtighed i rummet, lys, størrelsen af ​​åbningen på glasset og planternes tæthed. Af denne grund er der ingen regel for, hvornår der skal vandes. Du bør observere florariet og planterne de første uger og se, hvordan tingene udvikler sig. Hvis glasset bliver fugtigt, skal du ikke vande det. Hvis glasset er tørt, og du ser mosset og de øverste jordlag blive tørre, kan du vande det forsigtigt. Når du observerer jorden, kan du se, at den har 3-4 lag. Ved vanding er det bedst at bruge en pipette eller sprøjte og forsøge at få de to øverste lag jord våde. De nederste lag må ikke stå i vand, da det vil ødelægge planterne. Overvand aldrig, da du ikke kan tage vandet ud af systemet, når det først er inde. Hvis glasset bliver meget fugtigt efter vanding, så lad åbningen på florariets top stå åben.

Placering af Mini Biom planteterrarier og nødvendigt lys

Sæt aldrig glasset i direkte sollys, da det bliver varmt og skader planterne. Dette kan ske på et par minutter. Det bedste sted du kan stille dit Mini Biom er med indirekte lys, for eksempel et nord- eller østvendt vindue med god isolering eller midt i rummet. Placer planteterrariet et sted med konstant temperatur, og find et køligere sted til det, hvis sommertemperaturerne kommer over 30 grader. I vintermånederne kan det være svært for planterne at få nok naturligt lys, hvor du med fordel kan bruge en LED lampe fra morgen til aften. Der er ikke behov for en særlig LED pære til planterne - et normal hvidt LED lys (pære, panel eller bånd) er tilstrækkeligt. Styrken af ​​lyset afhænger af størrelsen og afstanden til ​​minibiomet. En 8-12W pære er god, men til de større planteterrarier anbefaler vi at bruge stærkere lys end dette. Atmosfæriske LED-lys i 1-2W er ikke stærke nok. Hvis planterne vokser for hurtigt under LED-lyset, kan du reducere den tid, lampen er tændt.

Lukning af Mini Biom planteterrarium

Jo større planteterrariet er, jo mere sikkert er det at lukke i længere perioder, endda måneder. Du skal finde det rigtige tidspunkt at lukke den, da lyset, vandet og temperaturen skal være i balance. Vi lukker ikke minihaven for dig, da planterne skal have tid til at vende sig til det nye miljø. Når du lukker florariet skal du holde øje med det. Hvis det begynder at fugte på indersiden af ​​glasset, kan du åbne det og vente et par dage før du lukker det igen. Hvis jorden og mosset er fugtigt, men glasset er tørt og planterne har det godt, kan du lade det være lukket. Her skal du blot holde øje med, at jorden ikke bliver tør, eller mug dannes. Du kan også holde planteterrariet åbent, i dette tilfælde befugter det rummet og renser luften. Hvis du holder det åbent, skal det ikke placeres et sted, der let bliver støvet. Støver glasset indefra, kan du bruge lidt vand fra sprøjten til at vaske det af, mens du vander. Gør ikke dette ofte, da det vil føre til overvanding af systemet.

Sådan passer du planterne

Vi planter tropiske planter med behov for høj luftfugtighed i vores minibiomer. Når vi planter, er vi forsigtige, så planterne ikke vokser ud af deres glas for hurtigt. Hvis planten er vokset for stor i glasset, kan den klippes tilbage. Hvis du har flere planter, kan du prøve at fjerne en forsigtigt. Hvis planterne vokser mod siden af ​​glasset, kan du forsigtigt skubbe dem mod midten, så de ikke rører ved siden af ​​glasset. Kom ikke stueplantegødning i flasken oftere end hver 6. måned. I minibiomer kan der, som i andre indendørs planter, opstå svamp eller andre skadedyr. Hvis der skulle komme insekter eller skadedyr i dit minibiom kan du bruge insektmiddel til planter, som du kan dryppe ved siden af ​​rødderne. Det skal ikke sprøjtes ind i glasset. Du kan bede om rådgivning i et center til at vælge det bedste middel. Hvis du ser mug i glasset, så skal du åbne det og stoppe med at vande. Hvis du kan, så brug en lang pincet til at tage de mugne dele ud. Derefter kan du, ved hjælp af et sugerør, dryppe fungicider på det berørte område. Disse kan du også få fat på i havecentre eller plantebutikker.

Læs vores FAQ for mere information.